THE GREATEST GUIDE TO CôNG PHá TOáN 2 PDF

The Greatest Guide To công phá toán 2 pdf

Thế là xong rồi đó, bình thường khi tra một từ bạn nhấn chuột phải +CTRL. Phần này bạn có thể tự cấu hình trong phần Configuration, nếu muốn tra từ khi bôi đen thì nhấn ALT+Z, hoặc nhấn chuột phải vào Biểu tượng lingoes trên Program Tray chọn Translate chosen text hoặc các bạn c

read more